Odstąpienie od umowy

 

 

 

I. Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1.2. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

1.3. Bieg terminu określonego w ust. 7.2. rozpoczyna się od dostarczenia zamówionego Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż dostawca.

1.4. Po upływie 14 dni od dostarczenia zamówionego Towaru Konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1.5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta do Sprzedawcy pisemnego oświadczenia przed upływem tego terminu.

1.6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostępnym na stronie internetowej https://you1.pl bądź formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

1.7. Klient zwracający towar jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

1.8. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

1.9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a) w której towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b) w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

1.10. Klientowi, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykłady towarów: tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady, suplementy, leki, wyroby medyczne, kosmetyki itp.), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Produkty użytku osobistego (np.  laktatory, smoczki, butelki, etc.) podlegają zwrotowi wyłącznie w nienaruszonym opakowaniu, bez żadnych śladów użytkowania. 

1.11. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Sklepu wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,

b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,

c) badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,

d) regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

 

 

II. Skutki odstąpienia od umowy 

2.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2.3. Istnieje też możliwość darmowego zwrotu towaru z jednoczesnym zwrotem środków za nabyty towar na saldo Klienta w Sklepie internetowym do wykorzystania na kolejne zakupy.

2.4. Jeżeli w momencie składania zamówienia wartość opłaty za dostawę wynosiła zero złotych, Sprzedawca – w razie odstąpienia przez Klienta od umowy - nie zwraca Klientowi żadnych środków tytułem kosztów dostawy zamówienia.

2.5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.7. Zwrotowi podlega tylko Towar zakupiony w Sklepie internetowym https://you1.pl będący w stanie nienaruszonym. Towar używany, rozpoczęty, konsumowany, noszący znamiona użytkowania w inny sposób (katalog nie jest zamknięty) nie podlega zwrotowi.

2.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej. 

2.10. Przesłanie formularza odstąpienia od umowy bądź wiadomości w innej formie dotyczącej odstąpienia od umowy zawartej na odległość (drogą listowną lub e-mailową) jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta (konsumenta) z punktem I i II, a także regulaminem oraz polityką prywatności dostępnymi na stronie internetowej sklepu internetowego https://you1.pl

 

 

 

 UWAGA! Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta produkt zapieczętowany, który został przez Ciebie otwarty NIE MOŻE być zwrócony 
                   do sklepu (względy higieny i ochrony zdrowia).

Wszelkie oznaki naruszenia produktu lub jego opakowania, bądź posiadający inne oznaki używania uniemożliwiają zwrot produktu.

 

 

III. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Legis Play Office (właściciel sklepu internetowego You1.pl)

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/2 lok. 75, 15-025 Białystok

e-mail: sklep@you1.pl  

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)  

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): ………………………………………………………………………………………..............................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………….……………………………………………………………………….........................

Adres konsumenta(-ów): …………………………..………………………………………………………………………………………..........................

Data: ………….……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................

 

Ja (my) niżej podpisany(i) zapoznałem się z powyższym pouczeniem, regulaminem oraz polityką prywatności dostępnymi na stronie internetowej sklepu internetowego https://you1.pl. Ich treść jest mi znana i ją akceptuję.

 

Własnoręczny, czytelny podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz zostanie przesłany w wersji papierowej):                         

 

                                                  ……………………………………………..........................        

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Masz pytanie? Służymy pomocą: formularz kontaktowy

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel